search
geosearch
preloader

Kratke informacije

Tip:Zemljište sa kompleksom bazena
Region:Srednjobosanski kanton
Ponuda:Javni pozivi
Kontakt:+387 (0)33 706 024
nekretnine@heta-asset-resolution.ba
Status: Otvoren do 30.04.2018

Lokacija

Detaljan opis

+

HETA ASSET RESOLUTION BiH objavljuje javni poziv za dostavljanje preliminarnih i neobavezujućih ponuda za kupovinu rekreacionog centra sa pripadajućim zemljištem u općini Bugojno, Srednjobosanski kanton. Rekreacioni centar obuhvata otvoreni bazen sa pratećim sadržajima, teniski teren u izgradnji kao i pripadajuću zemljišnu parcel sljedećih ukupnih površina:

Površina objekata = 687,08 metara kvadratnih

Površina zemljišta = 65.043,00 metara kvadratnih

 

Nekretnina je dostupna za kupovinu u cjelini, kao i u lotovima koji su parcelisani u katastarskoj i zemljišnoknjižnoj evidenciji, te ih je moguće prometovati odvojeno, kako slijedi:

Lot 1 = 21.181,00 metara kvadratnih

Lot 2 = 17.839,00 metara kvadratnih

Lot 3 = 26.023,00 metara kvadratnih

 

Pravo na dostavljanje preliminarnih ponuda imaju sva domaća i strana fizička te pravna lica. U ponudi je potrebno navesti iznos u valuti KM, način plaćanja, rok važenja ponude, informaciju da li se ponuda odnosi na nekretninu u cjelini ili na određeni/ne lotove, kao i kontakt podatke.

Preliminarnu ponudu s prilozima dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu: HETA BiH, Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo, BiH. Molimo da na koverti bude precizno naznačeno da li se ponuda odnosi na kupovinu nekretnine u cjelini ili određeni/ne lotove.

Obilazak nekretnine u prisustvu predstavnika kompanije moguće je rezervisati od 13. do 27. aprila 2018. na kontakt telefon: +387 (0)33 706 024.

Krajnji rok za dostavljanje preliminarnih ponuda je ponedeljak, 30. april 2018. do 15:00 sati.

Važna napomena: Faza prikupljanja preliminarnih ponuda prvi je krug u procesu prodaje nekretnine eliminatorne prirode. Pravna i fizička lica čije ponude budu prihvatljive bit će pozvane da učestvuju u drugom krugu procesa tokom kojeg se dostavljaju ponude koje se smatraju konačnim i obavezujućim.

HETA BiH zadržava pravo da ne prihvati nijednu ponudu.

*Navedeni podaci za sve nekretnine su prikupljeni iz izvora koji se smatraju pouzdanim. HETA BiH ne preuzima odgovornost za potpunu tačnost podataka, promjenu uslova ili opoziv ponude bez prethodne najave.

Unsko Sanski Kanton Kanton Sarajevo

Navedeni podaci su prikupljeni iz izvora koji se smatraju pouzdanim.

HETA ASSET RESOLUTION BIH ne preuzima odgovornost za potpunu tačnost podataka, promjenu uslova ili opoziv ponude bez prethodne najave.