search
geosearch
preloader

Kratke informacije

Tip:Stambeni objekat
Region:Hercegovačko-neretvanski kanton
Ponuda:Javni pozivi
Kontakt:+387 (0)33 706 024
nekretnine@heta-asset-resolution.ba
Status: Otvoren do 26.03.2018

Lokacija

Detaljan opis

+

HETA ASSET RESOLUTION BiH objavljuje javni poziv za dostavljanje preliminarnih i neobavezujućih ponuda za kupovinu rezidencijalnog objekta u općini Neum, Hercegovačko-neretvanski kanton, sljedećih korisnih površina:

Površina objekta         = 196,95 metara kvadratnih

Površina zemljišta       = 305,00 metara kvadratnih

Iznimno funkcionalne arhitekture, ova dvoetažna nekretnina nalazi se na veoma atraktivnoj lokaciji uz obalu Jadranskog mora. Dizajnirana je kako bi u cijelosti zadovoljila standarde ugodnog boravka u mediteranskom podneblju, kao i za potencijalni razvoj turistički orijentiranog poslovanja. Parkiranje je moguće u garažnom prostoru, projektovanom na suterenskoj etaži, a pristup je osiguran direktno sa gradske ulice.

Pravo na dostavljanje preliminarnih ponuda imaju sva domaća i strana fizička te pravna lica. U ponudi je potrebno navesti iznos u valuti KM, način plaćanja, rok važenja ponude, kao i kontakt podatke.

Preliminarnu ponudu s prilozima dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Ponuda za kupovinu rezidencijalnog objekta u Neumu – Ne otvaraj“, na adresu: HETA BiH, Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo, BiH.

Obilazak nekretnine u prisustvu predstavnika kompanije moguće je rezervisati u periodu od 09. do 23. marta 2018. godine na kontakt telefon: +387 (0)33 706 024.

Krajnji rok za dostavljanje preliminarnih ponuda je ponedeljak, 26. mart 2018. godine do 15:00 sati.

Važna napomena: Faza prikupljanja preliminarnih ponuda prvi je krug u procesu prodaje nekretnine eliminatorne prirode. Pravna i fizička lica čije ponude budu prihvatljive bit će pozvane da učestvuju u drugom krugu procesa tokom kojeg se dostavljaju ponude koje se smatraju konačnim i obavezujućim.

HETA BiH zadržava pravo da ne prihvati nijednu ponudu.

*Navedeni podaci za sve nekretnine su prikupljeni iz izvora koji se smatraju pouzdanim. HETA BiH ne preuzima odgovornost za potpunu tačnost podataka, promjenu uslova ili opoziv ponude bez prethodne najave.

Unsko Sanski Kanton Kanton Sarajevo

Navedeni podaci su prikupljeni iz izvora koji se smatraju pouzdanim.

HETA ASSET RESOLUTION BIH ne preuzima odgovornost za potpunu tačnost podataka, promjenu uslova ili opoziv ponude bez prethodne najave.