preloader
2016-03-14

Prodaja kreditnih potraživanja u fokusu 2016.

Atraktivnost i vrijednost nekretnine, njena lokacija ili potencijal za dalji razvoj poslovanja glavni su motivi za kupovinu kreditnih potraživanja ● Vrijednost potraživanja u portfelju HETA-e kreće se u rasponu od nekoliko stotina hiljada do više miliona KM

U sklopu portfelja nenaplativih potraživanja koji je u novembru 2014. godine povjeren na upravljanje kompaniji HETA ASSET RESOLUTION BIH, značajan dio obuhvataju kreditna potraživanja.

Strateški cilj

Jedan od strateških ciljeva u 2016. je smanjiti njihov obim. Riječ je o oko 500 slučajeva neoperativnih kreditnih potraživanja, čiju strukturu čine nekretnine komercijalne, rezidencijalne i industrijske namjene, poslovna oprema i vozila, koji su korišteni kao kolaterali. „U nekim slučajevima je usljed nemogućnosti daljnjih investicija došlo do stagnacije ili smanjenja obima poslovanja, u nekim slučajevima imovina je blokirana i vode se višegodišnji sudski sporovi. Sve se to posredno i neposredno odražava na ekonomski rast u državi“, ističe Manfred Gram, generalni direktor HETA BiH. On je dodao da stoga imaju namjeru da kroz prodaju kreditnih potraživanja riješe ove slučajeve i posljedično doprinesu stvaranju nove vrijednosti u Bosni i Hercegovini i smanjenju obima portfelja.

Atraktivnost i vrijednost nekretnine, njena lokacija ili potencijal za daljnji razvoj poslovanja glavni su motivi zbog kojih se investitori odlučuju za kupovinu potraživanja. Većina nekretnina u portfelju HETA-e locirana je u Bosni i Hercegovini, dok se manji broj nalazi u Hrvatskoj i Srbiji. Prodaja kreditnih potraživanja se vrši u transparentnom prodajnom procesu, koji investitorima pruža mogućnost natjecanja na ravnopravnim osnovama.

Potpisivanjem ugovora o povjerljivosti podataka, kojim se obavezuju na čuvanje poslovne tajne, investitori odabrani u uži krug imaju priliku za detaljan uvid u strukturu potraživanja. Potraživanja su dostupna u cijelosti ili u dijelovima, ovisno o modalitetu dogovora.

Prodajni proces

Prodajni proces se finalizira potpisivanjem ugovora o ustupanju potraživanja, kojim investitor preuzima mjesto HETA-e kao povjerioca, i kroz poslovni odnos sa dužnikom preuzima upravljanje hipotekama i brigu o rješavanju ostalih elemenata slučaja. „Vodeći smo na tržištu BiH u prodaji kreditnih potraživanja i tu prednost želimo iskoristiti. Proaktivno pregovaramo s investitorima, pružamo različite modalitete saradnje i nastojimo ubrzati dinamiku poslovanja u cilju što bržeg i kvalitetnog rješavanja slučajeva, koji su neriješeni godinama, što je u konačnici u interesu i dužnika i povjerioca“, zaključio je Gram.

Obavijesti o dostupnim potraživanjima se redovno objavljuju putem medija, kao i na web stranici kompanije www. heta.ba. 

Navedeni podaci su prikupljeni iz izvora koji se smatraju pouzdanim.

HETA ASSET RESOLUTION BIH ne preuzima odgovornost za potpunu tačnost podataka, promjenu uslova ili opoziv ponude bez prethodne najave.