preloader
2015-12-25

Pamtiću u 2015: Manfred Gram

Manfred Gram je direktor firme HETA ASSET RESOLUTION, koja je prva i jedina kompanija za upravljanje imovinom i potraživanjima u BiH, sa misijom da osigura da različite vrste imovine, koje stoje blokirane godinama, budu revitalizirane i dostupne za prodaju.

Zahvaljujući ovakvom načinu poslovanja i raznovrsnom portfelju komercijalnih, rezidencijalnih i industrijskih nekretnina i pokretnina, HETA je u poziciji predvodnika novih investicija u BiH i prva adresa za domaće i međunarodne investitore.

Prije mjesec dana obilježili su prvu godinu rada u BiH. Evo po čemu će 2015. pamtiti Manfred Gram.

DOGAĐAJ GODINE
Godinu na izmaku 2015. ću uvijek pamtiti kao prvu godinu poslovanja kompanije HETA ASSET RESOLUTION, prve i jedine kompanije za upravljanje nekretninama i potraživanjima u BiH, kao i po timu od 130 profesionalaca za pravna, ekonomska i imovinska pitanja s kojima imam privilegiju raditi.

PROMAŠAJ GODINE
Rješavanje slučaja BH Airlines na korist svih uključenih strana – rješenje za koje smo se mi zalagali je uzimalo u obzir potrebe BH Airlinesa i njegovih uposlenika, olakšavalo finansijski teret Vladi FBiH kao vlasniku i uvažavalo odgovornost koju HETA ima ka svom vlasniku. Nažalost, to se nije desilo na taj način.

LIČNOST GODINE
Svi poduzetnici koji su uspjeli pokrenuti novi biznis u BiH, voditi ga sa integritetom i stvarati vrijednosti.

NAJBOLJI POTEZ DRŽAVE
To je, definitivno, bio trenutak kada je na snagu stupio Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU. To je trenutak koji su građani BiH dugo čekali. Iskreno se nadam da će aplikacija BiH za članstvo u EU biti uskoro podnesena.

NAJLOŠIJI POTEZ DRŽAVE
Nesporazumi na političkoj sceni u BiH, općenito, koji stoje na putu razvoja ove države u svim oblastima, ekonomskom posebice.

ŠTA OČEKUJETE U 2016. GODINI?
Očekujem dalje jačanje HETA ASSET RESOLUTION i nove uspjehe u rješavanju slučajeva upravljanja imovinom i potraživanjima. Očekujem i da vidim kako ekonomski razvoj postaje prioritet vlasti u ovoj državi, odnosno, kako djela prate riječi.

Navedeni podaci su prikupljeni iz izvora koji se smatraju pouzdanim.

HETA ASSET RESOLUTION BIH ne preuzima odgovornost za potpunu tačnost podataka, promjenu uslova ili opoziv ponude bez prethodne najave.