preloader
2015-10-01

Međunarodno priznanje za kvalitet

HETA ASSET  RESOLUTION je nedavno primila Međunarodnu zvijezdu za kvalitet – ISAQ, koju dodjeljuje Business Initiative Directions - BID Group One, a u razgovoru za magazin Banke i biznis, generalni direktor Manfred Gram objašnjava šta značaj ove nagrade za kompaniju. 

GRAM: Ponosni smo što je iz mnoštva nominovanih kompanija iz cijelog svijeta međunarodni žiri, kojeg čine profesionalci iz poslovnog svijeta i akademske zajednice, odabrao nas. Ova nagrada predstavlja vrijednosti QC100 modela upravljanja kvalitetom, zasnovanog na posvećenosti kvaliteti, izvrsnosti i inovativnosti poslovnog procesa. Za mene, ona predstavlja priznanje našeg predanog rada u razvijanju kompanije, koja je pionir u oblasti upravljanja imovinom u BiH.

Učešće na Konvenciji u Ženevi, mjestu susreta poslovnih ljudi, ulagača i predstavnika diplomatskog kora iz 49 država širom svijeta, iskoristio sam ne samo da promovišem HETA-u, već i BiH. Posebnu čast je predstavljalo učešće na panel diskusiji, gdje je HETA BiH odabrana da zajedno sa predstavnicima Katara i Indije predstavi svoje primjere upravljanja procesom kvalitete. Nagradu dodijeljuje Business Initiative Directions Group One na godišnjoj osnovi, kao međunarodna organizacija posvećena unapređenju kulture kvalitete u javnom i poslovnom sektoru. Trenutno smo i u završnoj fazi pripreme za ISO 9001 certifikaciju, i ISO 9001.2015 za upravljanje rizicima. Radimo s visokim stepenom predanosti da ovaj process završimo do kraja tekuće godine.

Budući da smo mi prva i jedina kompanija ovog tipa u BiH, ne želimo samo biti u poziciji da izvozimo ili ponudimo naš know-how, već i demonstrirati kontinuirano unapređenje TQM modela do maksimalne moguće mjere. Tako ćemo osigurati konsolidaciju i jačanje naše vodeće pozicije na tržištu i prve adrese za bh i strane investitore i pridonijeti stabilizaciji finansijskog tržišta u BiH.

BB: Spomenuli ste panel diskusiju o primjeni kvalitete u poslovanju - koja ste iskustva iz BiH podijelili?

GRAM: Naš princip rada je prilično jasan – kvalitet kao otpor kompromisu. Prednost i mana činjenice da ste prva i jedina kompanija na tržištu za nas znači samo jedno: Uradi kako treba prvi put!, kao što je Philip Crosby i istakao u revoluciji kvalitete. Fokusirali smo se na tri pristupa od značaja za naš model poslovanja orijentiran ka domaćim imeđunarodnim investitorima, kojima je potreban kredibilan i pouzdan partner, povjerenje i stabilnost. Prvo, sistemsko razmišljanje vs izolacija, gdje smo fokus stavili na razvitak održivog poslovnog rješenja, koje mijenja pravila poslovanja, i koje je zasnovano na tri stubaa) inicirati proces vraćanja povjerenja poslovne zajednice, finansijskog sektora i društva općenito; b) uporedo, distancirati se od negativnog naslijeđa banaka čija smo portfelja preuzeli; c) napraviti razliku između mentaliteta bankarskog poslovanja u onaj prilagodljiv oblasti upravljanja imovinom. 

Drugo, pristup eliminacije u odnosu na pristup tolerancije gubitaka od ključne je važnosti. Posjedovati visoko kompleksan, visoko rizičan i prilično velik portfelj u kontekstu Bosne i Hercegovine, što podrazumijeva vođenje stotina klijenata, sređivanje haotične i nestandardizirane dokumentacije i primjeni različitih strategija restrukturiranja i rješavanja, ne možemo si priuštiti da budemo glomazni i spori, da primjenjujemo tradicionalne birokratske pristupe redovnim poslovnim procesima i aktivnostima.

Treći princip koji sam elaborirao odnosi se na primjenu pristupa orijentiranog klijentu i podacima u odnosu na onaj orijentiran ka kompaniji i mišljenjima. Činimo organizaciju, procese, portfelje, vještine i kompetencije osoblja efikasnijim i kreiramo platformu koja inicira, podstiče i omogućava promjenu i efikasnost. Ovo smatramo ključnim elementima u kontinuiranom poboljšanju kvalitete i organizacijske efektivnosti i efikasnosti.

Navedeni podaci su prikupljeni iz izvora koji se smatraju pouzdanim.

HETA ASSET RESOLUTION BIH ne preuzima odgovornost za potpunu tačnost podataka, promjenu uslova ili opoziv ponude bez prethodne najave.