preloader
2015-09-29

Dnevni avaz: Kvalitet bez kompromisa

Kompanija za upravljanje imovinom i potraživanjima HETA BiH dobitnica je ovogodišnje nagrade Međunarodna zvijezda za kvalitet u zlatnoj kategoriji, koju dodjeljuje organizacija BID Group u Ženevi. Kriteriji za odabir zasnovani su na QC100 modelu upravljanja kvalitetom i.e. izvrsnost u upravljanju, kvalitet i inovativnost poslovnog procesa.

Tri principa

Na panel-diskusiji o primjeni kvaliteta koju je povodom dodjele nagrada BID Grupa organizovala u saradnji sa Tehnološkim univerzitetom iz Madrida, HETA BiH je imala čast da s nagrađenim kompanijama iz Katara i Indije predstavi svoj koncept upravljanja kvalitetom pred predstavnicima poslovne i akademske zajednice, kao i diplomatskog kora iz 49 svjetskih država. Prezentirana su tri principa relevantna za HETA profil poslovanja u cijelosti orijentiran ka bh. i stranim investitorima.

„Prezentirao sam kako princip sistemsko razmišljanje vs izolacija primjenjujemo u kontekstu kompanije koja mijenja pravila poslovanja, prve i jedine ovog profila na tržištu uz istovremeni fokus na tri stavke: inicirati proces vraćanja povjerenja poslovne zajednice, finansijskog sektora i društva, distancirati se od teškog nasljeđa banaka čije smo portfelje preuzeli i transformirati bankarsko poslovanje u oblast upravljanja imovinom,“ ističe Manfred Gram, generalni direktor HETA ASSET RESOLUTION BiH.   

HETA BiH upravlja visokokompleksnim, visoko-rizičnim i prilično velikim portfeljem nenaplativih potraživanja. „To je posao koji podrazumijeva upravljanje hiljadama klijenata, haotičnom i nestandardiziranom dokumentacijom, primjenu različitih strategija restruktuiranja i rješavanja dugovanja. Zato princip eliminacije vs tolerancije gubitaka shvatamo iznimno ozbiljno i kontinuirano unapređujemo agilnost i efikasnost,” dodaje Gram.

Prva adresa

HETA se zahvaljujući raznovrsnom portfelju komercijalnih, rezidencijalnih i industrijskih nekretnina i pokretnina smatra prvom adresom za bh. i strane investitore. Princip usmjerenosti ka klijentu vs kompaniji je stoga ključan. „Investitorima je potreban pouzdan partner. Stoga kreiramo platformu koja pospješuje operativnost i efikasnost, usavršavamo radne procese i vještine osoblja,“ zaključuje Gram.

HETA BiH je i u završnoj fazi pripreme za ISO 9001, koji se očekuje do kraja 2015. 


Navedeni podaci su prikupljeni iz izvora koji se smatraju pouzdanim.

HETA ASSET RESOLUTION BIH ne preuzima odgovornost za potpunu tačnost podataka, promjenu uslova ili opoziv ponude bez prethodne najave.