preloader
2015-06-08

Investitorima treba kredibilna vlast

Kompanija HETA, koja je u vlasništvu austrijske Vlade i jedna od najvećih organizacija za prodaju imovine u jugoistočnoj Europi, krajem prošle godine preuzela je veliki portfelj nenaplativih kredita u Bosni i Hercegovini.

Stiže vrhunac

Manfred Gram, direktor ove austrijske kompanije u BiH u intervju za “Dnevni avaz” otkrio je na koliko se se procjenuje tržište nenaplativih kredita u našoj zemlji, koliki je ukupan iznos kredita u bankovnom sektoru, a time i ukupna vrijednost tržišta nenaplativih potraživanja, koje, kako kaže, iznosi oko 2,7 milijardi KM. Gram je dosta toga kazao i o poslovanju kompanije, kao i o izazovima sa kojima se susreću na našem tržištu, kazavši da ukupan udio nenaplativih potraživanja u bankovnom sektoru u BiH iznosi oko 16 posto.

AVAZ: HETA je prva kompanija za upravljanje imovinom u BiH. Možete li nam reći koliko je portfelj nenaplativih potraživanja kojim raspolažete?

GRAM: HETA je jedna od najvećih kompanija za upravljanje imovinom u Jugoistočnoj Evropi, sa podružnicama u 11 država. U BiH smo uspostavljeni s namjerom preuzimanja i upravljanja značajnim portfeljima nenaplativih potraživanja dvije banke od sistemske važnosti. Vrijednost portfelja kojim trenutno upravljamo iznosi više od 1,2 milijarde KM. Prema važećem pravnom okviru Republike Austrije i Evropske unije, naš strateški cilj je brza prodaja imovine uz očuvanje i, gdje je to moguće, maksimiziranje njene vrijednosti.

AVAZ: Na koliko se procjenuje tržište nenaplativih kredita u BiH?

GRAM: Ukupan iznos kredita u bankovnom sektoru BiH krajem 2014. godine bio je 16.87 milijardi KM. Pod pretpostavkom da je ukupan udjel nenaplativih potraživanja oko 16 posto, onda ukupna vrijednost tržišta nenaplativih potraživanja u BiH iznosi nekih 2,7 milijardi KM. Zanimljivije od trenutne situacije je trend i buduća predviđanja. Efekti ekonomske krize na ukupnu ekonomiju i dalje se odražavaju na tržište kredita u bankama u BiH. Iako se primjećuje blagi porast kredita, ovo je čini se rezultat povećanja naplate prethodnih pristiglih ili nenaplaćenih potraživanja. Ovo vodi zaključku da možemo očekivati da iznos nenaplativih potraživanja dostigne vrhunac ove ili iduće godine, a stabilizaciju tek u godinama pred nama.

Krhke strukture

AVAZ: S obzirom na Vaše veliko iskustvo u finansijskom sektoru, možete li nam reći šta BiH radi pogrešno kada su u pitanju strani investitori? Šta smatrate ključnim za privlačenje investitora u BiH?

GRAM: BiH se i dalje nastavlja predstavljati kao jedna od najnepovoljnijih država za pokretanje poslovnih aktivnosti. U izvještaju Svjetske banke, svjetske ekonomije su poredane od prvog do 189. mjesta po lakoći poslovanja u njima. Izvještaj za 2015. godinu stavlja BiH na 107. mjesto, najniže u regiji. Unapređenje konkuretnosti domaće ekonomije i izvoza kao i nastavak reformi u poslovnoj sredini prepoznati su kao ključni za budući ekonomski razvoj BiH.

Strani investitori se i dalje suočavaju sa brojnim preprekama, uključujući i složen pravni i regulatorni okvir, netransparentne poslovne procedure i krhke pravosudne strukture. Nepovoljna sredina još više dolazi do izražaja slojevitim i preklapajućim administrativnim nadležnostima i birokratijom, koja utiče na izvoz i rast.

Investicije u BiH, i strane i domaće, trebaju daljnji stimulans kako bi realizirale svoj potencijal i stvorile konkurentno tržište. Ono što je stranim investitorima potrebno je pouzdana, kredibilna i vlast od povjerenja na svim nivoima koja će se pridržavati dogovorenog. Nadam se da ćemo, kako ova zemlja bude napredovala na putu ka EU, vidjeti značajne promjene u svim aspektima.

BiH i dalje zaostaje za regionom kada je u pitanju privlačenje investitora i poduzetnika. Uvijek postoji nada da će se stvari poboljšati. Ipak, zemlja se ne može graditi samo na nadi, jasni znaci poboljšanja moraju biti vidljivi na polju sistemskih reformi i ekonomskih stimulansa.

AVAZ: Je li u BiH visok iznos nenaplativih potraživanja u odnosu na zemlje regije?

GRAM: Uvijek je teško praviti poređenja među državama. Ipak, ako pogledamo brojke za 2014. koje je prezentirao MMF, iznos nenaplativih potraživanja u BiH je oko 16 psoto, dok je prosjek u zemljama Jugoistočne Evrope 17 psoto. Nalazi Svjetske banke idu u prilog ovih brojki, pokazujući trend porasta tokom prethodne dekade. Zadnje objavljene brojke koje je iznijela Centralna banka BiH potvrđuju da je iznos nenaplativih potraživanja u BiH 15,5 posto.

Posebne poslovne vještine

Osim na investicije u rezidencijalne nekretnine, mi smo posebno fokusirani na traženje investitora koji su zainteresovani za kupovinu industrijskog ili poslovnog kompleksa u cjelini i koji imaju plan za brzo pokretanje poslovanja. To vodi ka stvaranju novih radnih mjesta, generiranju prihoda i ukupnom ekonomskom rastu, što je BiH i potrebno.

Kako bi to i postigli, suočavamo se sa istim izazovima kao i svaka druga kompanija i strani investitori. Kako bi se nosila sa ovim izazovima, HETA je oformila tim pravnih, finansijskih i stručnjaka za imovinska pitanja, čija je uloga da pruže cijeli niz usluga našim klijentima i investitorima i olakšali, u najvećoj mogućoj mjeri, pritisak složene administracije i birokratskih procedura.

Preuzimanjem nenaplativih potraživanja HETA sprovodi svoj poslovni koncept upravljanja imovinom. Bankarski sector na ovom tržištu ne posjeduje posebne poslovne vještine potrebne za rad u ovoj specifičnoj oblasti, gdje se usluge koje pruža HETA mogu dobro iskoristiti. Pored pomenute pomoći u restruktuiranju banaka, našim radom doprinosimo jačanju ekonomskog rasta, održavanju kredibiliteta bankarskog sektora, kao i promoviranju povjerenja u finansijski sistem u BiH.


Navedeni podaci su prikupljeni iz izvora koji se smatraju pouzdanim.

HETA ASSET RESOLUTION BIH ne preuzima odgovornost za potpunu tačnost podataka, promjenu uslova ili opoziv ponude bez prethodne najave.