preloader
2015-05-26

Generalni direktor HETA o naučenim lekcijama u oblasti upravljanja imovinom u BiH

Razmjena informacija i identifikacija odgovora na izazove sa kojima se suočava bankarska industrija u centralnoj Europi bili su u fokusu konferencije, koja je u organizaciji Deloittea i magazina ‘Banke u BiH’ održana danas u Sarajevu.

Konferencija je okupila članove upravnih odbora i izvršne direktore banaka i drugih financijskih institucija, finansijske stručnjake, kao i predstavnike državnih i entitetskih institucija u BiH.

Kao jedan od govornika o temi Tržište nenaplativih potraživanja u centralnoj Europi: Trendovi, ključne transakcije, preferencije investitora i očekivanja, generalni direktor HETA Manfred Gram osvrnuo se na poslovni koncept ove prve kompanije za upravljanje imovinom u BiH.

Kompanije za upravljanje imovinom se općenito bave rješavanjem pitanja nenaplativih potraživanja u financijskom sistemu. Nakon snažnog povećanja nenaplativih potraživanja poslije krize 2008. godine, koja je rezultirala manjkom povjerenja ulagača, kompanije za upravljanje imovinom su predstavljale rješenje potrebno za maksimiziranje ključnih poslovnih operacija u bankarskoj industriji i minimiziranje nenaplativih potraživanja. Odvajanjem i preuzimanjem nenaplativih potraživanja od banaka, ove kompanije olakšavaju proces restrukturiranja banaka od sistemske važnosti koje se suočavaju sa ozbiljnim problemima likvidnosti. Oslobođene tereta nenaplativih aranžmana, banke ulaze u bankarski sektor sa ojačanim bilancama, koeficijentima solventnosti i likvidnosti, što im omogućava da ponovo obavljaju bankarsko poslovanje na zdrav način.

„Unutar bankarskog sektora u BiH već neko vrijeme se razgovara o tome kako riješiti pitanje nenaplativih potraživanja i analizira koji poslovni koncepti i financijski model primijeniti. Pošto je HETA preteča u ovoj oblasti, imao sam priliku da iznesem lekcije koje smo mi naučili kako tokom pripreme tako i u provedbi poslovnog koncepta upravljanja imovinom koji je HETA razvila, i koji se do sada pokazao uspješnim u BiH. Kad je riječ o opštem stanju u Jugoistočnoj Europi i uzevši u obzir povećani interes međunarodnih ulagača, njihovu veliku platežnu moć i spremnost za ulaganje, vjerujem da ukupni broj nenaplativih potraživanja u državi, sastav portfelja i postojeća platforma predstavljaju privlačnu opciju u BiH u bliskoj budućnosti“, navodi Gram.

„Osim pomoći u restrukturiranju banaka i doprinosa ka održavanju povjerenja u bankarski sektor, naš poslovni koncept omogućava ponovni ekonomski rast i promoviše povjerenje u financijski sistem u BiH. Za mene, oblast upravljanja imovinom je savršena oblast u kojoj svi odnose pobjedu - banke, kompanije za upravljanje imovinom, financijsko tržište i državna ekonomija“, zaključio je Gram.


Za više informacije molimo vas kontaktirajte:

Odjel za korporativne komunikacije

+387 (0) 33 706 117

+387 (0) 61 897 618

Navedeni podaci su prikupljeni iz izvora koji se smatraju pouzdanim.

HETA ASSET RESOLUTION BIH ne preuzima odgovornost za potpunu tačnost podataka, promjenu uslova ili opoziv ponude bez prethodne najave.