preloader
2017-03-24

HETA BiH prodaje vozilo iz voznog parka Društva

HETA ASSET RESOLUTION BiH objavljuje javni poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu putničkog vozila marke Audi A6 proizvedenog 2013. godine, koji pripada voznom parku Društva.

Pravo na dostavljanje preliminarnih ponuda imaju sva domaća i strana fizička i pravna lica. U ponudi je potrebno navesti iznos u valuti KM, način plaćanja, rok važenja ponude, kao i kontakt podatke.

Preliminarnu ponudu s prilozima dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Ponuda za kupovinu putničkog vozila Audi A6 - Ne otvaraj“, na adresu: HETA BiH, Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo, BiH.

Pregled vozila u prisustvu predstavnika kompanije moguće je rezervisati u periodu od 24. do 31. marta 2017. godine na kontakt telefon: +387 (0)33 706 001.

Krajnji rok za dostavljanje preliminarnih ponuda je ponedjeljak, 03. april 2017. godine do 15:00 sati.

HETA ASSET RESOLUTION BiH zadržava pravo da ne prihvati nijednu ponudu.

Navedeni podaci su prikupljeni iz izvora koji se smatraju pouzdanim.

HETA ASSET RESOLUTION BIH ne preuzima odgovornost za potpunu tačnost podataka, promjenu uslova ili opoziv ponude bez prethodne najave.