preloader
2016-12-26

Javni poziv za uslugu iz oblasti računovodstva

HETA ASSET RESOLUTION u Bosni i Hercegovini poziva pravna lica zainteresovana za pružanje usluga iz oblasti računovodstva i finansijskog izvještavanja da dostave ponudu.

Angažman se odnosi na unos i kontrolu bankovnih izvoda na svakodnevnoj osnovi, knjiženje računa, unos podataka u računovodstveno-finansijski sistem, pripremu finansijskih izvještaja, kao i druge aktivnosti za koje se procjeni da su nužne u pružanju pune podrške neometanom radu Odsjeka za računovodstvo i finansijsko izvještavanje. Društvo očekuje angažman u trajanju od 40 sati sedmično, za koji će odabrani ponuđač biti plaćen temeljem mjesečnog paušala. Usluga će se pružati u prostorijama Društva. Period trajanja angažmana je predviđen do kraja kalendarske 2017. godine.

Molimo sve zainteresovane za učešće u ovom javnom pozivu da dostave sljedeću dokumentaciju:

a) Tehnički dio

  • Rješenje o registraciji pravnog lica;
  • Uvjerenje o registraciji u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza – PDV;
  • Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID;
  • Lista referenci;

b) Finansijska ponuda

  • Potvrda o solventnosti; 
  • Mjesečna naknada sa pripadajućim porezom iskazana u valuti BAM

U slučaju dodatnih pitanja kontaktirajte nas na +387 (0)33 706 016 ili nabavka@heta-asset-resolution.ba.

Rok za dostavu ponuda je četvrtak, 05. januar 2017. godine do 15:00 sati.

Ponuda sa traženom dokumentacijom može se dostaviti lično ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, na adresu HETA BiH, Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo sa naznakom: Ponuda – Pružatelj usluga iz oblasti računovodstva.


Navedeni podaci su prikupljeni iz izvora koji se smatraju pouzdanim.

HETA ASSET RESOLUTION BIH ne preuzima odgovornost za potpunu tačnost podataka, promjenu uslova ili opoziv ponude bez prethodne najave.