preloader
2016-10-27

Javni poziv za izradu Studije o transfernim cijenama

HETA ASSET RESOLUTION BIH objavljuje Javni poziv za dostavljanje ponuda za izradu Studije o transfernim cijenama za finansijske i nefinansijske usluge za:

  • dvije kompanije za poslovnu 2015-2016. godinu
  • dvije kompanije za poslovnu 2016. godinu

Krajnji rok za pripremu nacrta Studije je 28. februar 2017. godine, a za podnošenje finalne verzije 31. mart 2017.

Ponuda treba sadržavati sljedeće elemente:

a)  dopis sa memorandumom i potpisom nadležne osobe, kao i kontakt podatke;

b)  potvrdu o registraciji;

c)  finansijsku ponudu

Molimo sve zainteresovane za učešće da ponude dostave na nabavka@heta-asset-resolution.ba sa naznakom „Ponuda za izradu Studije o transfernim cijenamanajkasnije do utorka, 15. novembra 2016. u 09:00 sati.

Ponude zaprimljene nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.

Navedeni podaci su prikupljeni iz izvora koji se smatraju pouzdanim.

HETA ASSET RESOLUTION BIH ne preuzima odgovornost za potpunu tačnost podataka, promjenu uslova ili opoziv ponude bez prethodne najave.