preloader
2016-07-18

HETA BiH angažuje advokatsku kancelariju

HETA ASSET RESOLUTION BIH namjerava angažovati advokatsku kancelariju koja bi preuzela posao zastupanja Društva i pružila široki spektar pravnih usluga u cilju osiguranja efikasnijeg i efektivnijeg upravljanja predmetima koji se duži vremenski period vode pred sudovima širom Bosne i Hercegovine i poslovima naplate potraživanja, kao i u oblasti postizanja uspješnih vansudskih nagodbi. Riječ je o predmetima iz korporativnog dijela portfelja, brojčano neznatnom, no izazovnom u pogledu vođenja i potencijalnog ishoda.

HETA BiH stoga poziva sve advokatske kancelarije sa relevantnim iskustvom i dokazanim sposobnostima da pošalju pismo namjere na ponude@heta-asset-resolution.ba ili poštom na adresu HETA BiH, Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo, BiH sa naznakom „Prijave za pružanje advokatskih usluga“ najkasnije do 31. augusta 2016. godine.

Pismo namjere treba sadržavati: 

a) pismo namjere sa memorandumom i potpisom ovlaštene osobe;

b) listu referenci.

Po isteku roka, predstavnici Društva će kontaktirati zainteresovane u cilju otpočinjanja prve faze pregovora, koja podrazumijeva stjecanja detaljnog uvida u predmete koji će biti predmetom ugovora koje advokatska kancelarija preuzima od Društva kao i temelj za formiranje službene cjenovne ponude.

Važno je napomenuti da će se plaćanje za pružanje advokatskih usluga u ovim predmetima vršiti po učinku, a ne paušalno.

Pisma namjere zaprimljena nakon isteka roka neće biti uzeta u razmatranje.


Navedeni podaci su prikupljeni iz izvora koji se smatraju pouzdanim.

HETA ASSET RESOLUTION BIH ne preuzima odgovornost za potpunu tačnost podataka, promjenu uslova ili opoziv ponude bez prethodne najave.