PRODAJA POTRAŽIVANJA

Dostupno

JAVNE AUKCIJE

Istražite

HETA ASSET RESOLUTION BIH - prva kompanija za upravljanje imovinom i potraživanjima u Bosni i Hercegovini

Naš portfelj nekretnina, pokretnina i potraživanja najveći je na domaćem tržištuDio smo međunarodne mreže HETA ASSET RESOLUTION AG grupe, jedne od najvećih kompanija za upravljanje imovinom u Jugoistočnoj Evropi. Podružnice naše Grupe su u Austriji, Hrvatskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Crnoj Gori, Bugarskoj, Sloveniji i Srbiji. Kompanija je u stopostotnom vlasništvu Republike Austrije.

Raznovrsni portfelji komercijalnih, rezidencijalnih i industrijskih nekretnina, kao i putničkih i teretnih vozila, poslovne opreme i industrijske mašinerije locirani su širom države. Time je HETA u poziciji predvodnika novih investicija u Bosnu i Hercegovinu i prva adresa za bh. i strane investitore.

Naš tim visokokvalificiranih stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom u radu na regionalnom tržištu nekretnina i pokretnina posvećen je pružanju efikasnih i profesionalnih usluga. Kontinuirano investiramo u naše osoblje kako bi klijentima pružili najbolju uslugu i zadržali vodeću poziciju na bh. tržištu.

HETA ASSET RESOLUTION BIH je prva adresa za bh. i strane investitore zainteresovane za kupovinu svih vrsta nekretnina, pokretnina i potraživanja, pojedinačno ili kao portfelja u Bosni i Hercegovini.

Nekretnine  

Rezidencijalne, poslovne i industrijske nekretnine sastavni su dio našeg portfelja, najvećeg u Bosni i Hercegovini. Između ostalog, raspolažemo stambenim i poslovnim zgradama, industrijskim kompleksima, građevinskim i poljoprivrednim zemljištima.

Potraživanja

HETA BIH upravlja i značajnim portfeljem potraživanja. Za mudrog investitora, kupovina potraživanja po pogodnoj cijeni i mogućnosti za poslovni razvoj koje pruža kolateral, predstavlja jedinstven izbor koji čini razliku između visokoprofitne i uobičajene investicije. 

Pokretnine  

Raspolažemo i raznovrsnim portfeljem pokretnina u kategorijama ličnih, poslovnih i industrijskih pokretnina. U ponudi su različite marke putničkih i teretnih vozila, poslovne opreme i mašinerije.

 

Upravni odbor                                                                                                                                            

Upravni odbor upravlja sveobuhvatnim poslovnim aktivnostima HETA-e u skladu sa zakonskim propisima, te ovlastima i odgovornostima utvrđenim Statutom Društva, Pravilnikom o radu Uprave, te važećim općim aktima. Čine ga generalni i dva izvršna direktora, čije su ovlasti, odgovornosti i nadležnosti nad segmentom poslovanja definisani Pravilnikom o organizaciji, te drugim aktima HETA-e. Upravni odbor za poslove iz svoje nadležnosti odgovara Nadzornom odboru.

Segment upravljanja imovinom                                                                                                                    

Odgovornost kolega iz Sektora za upravljanje nekretninama je osigurati da su rezidencijalne, komercijalne i industrijske nekretnine u vlasništvu kompanije „spremne za prodaju.“ Odgovorni su i za upravljanje procesom prodaje nekretnina, kao i analizu tržišta i koordinaciju procesa detaljne analize koja prethodi prodaji. U cilju održavanja vrijednosti imovine, kolege rukovode i ugovorima za iznajmljivanje i pružaju podršku korisnicima i investitorima u procesu kvalitetnog upravljanja imovinom. 

Segment naplate, povrata imovine i remarketinga                                                                                        

Kolege iz Sektora za naplatu, povrat imovine i remarketing odgovorni su za cjelokupni proces upravljanja i prodaje portfelja pokretne imovine. Zaduženi su i za prodaju potraživanja, pojedinačno ili kao portfelja, investitorima i specijaliziranim agencijama. U cilju naplate ili dobrovoljne otplate duga, kolege su u redovnom kontaktu sa klijentima, koji mogu biti sigurni u našu čvrstu opredeljenost da će model otplate duga biti pripremljen u skladu sa njihovim mogućnostima. U cilju izbjegavanja dugotrajnih i skupih sudskih postupaka, klijentima nudimo i mogućnost vansudske nagodbe. U slučajevima koji zahtijevaju pokretanje sudskih postupaka, tim pravnih savjetnika ovog Sektora ima zadatak da zaštiti poslovne interese HETA-e.

Segment restrukturiranja i naplate potraživanja putem suda                                                                    

Upravljanje i workout, kao i prodaja nenaplativih kredita i portfelja u fokusu je rada kolega iz Sektora za restrukturiranje i naplatu potraživanja putem suda. Podršku investitorima i klijentima u ovim slučajevima pružaju pripremom visokokvalitetnih strategija i individualno prilagođenih mjera. Kolege su zadužene i za analizu pravnog statusa, kolaterala i njihove kvalitete i imaju odlučujuću ulogu u pripremi strategija za restrukturiranje i workout, upravljanje rizicima i predviđanja. Nadalje, kolege prikupljaju, evidentiraju, kontrolišu i vrše potvrdu dokumentacije koja proizlazi iz poslovnog odnosa sa klijentom kao i sveobuhvatni proces verifikacije dokumenata.

Segment podrške klijentima                                                                                                                          

Osoblje za podršku pruža informacije klijentima o njihovim ugovornim obavezama i obavlja sve aktivnosti koje se odnose na zatvaranje ugovora. Pruža informacije klijentima o stanju duga, vrši pripremu dokumentacije za povrat viška uplaćenih sredstava po raznim osnovama (pretplata, isplata štete i sl.). Ovaj tim vrši i izradu rejtinga i pripremu prijedloga za promjenu uslova finansiranja. Također, pruža informacije klijentima i prikuplja dokumentaciju u slučaju djelomičnog i prijevremenog otkupa.

Segment pravnih poslova i usklađenosti                                                                                                    

Osoblje u ovom segmentu rada prati i kontroliše usklađenost poslovanja kompanije sa lokalnim zakonodavstvom. Razvijaju i poduzimaju aktivnosti usmjerene ka preveniranju pravnih rizika za kompaniju. Poduzimaju aktivnosti na uspostavljanju, funkcionisanju, praćenju i razvoju sistema za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti i koordiniraju aktivnostima HETA-e u skladu sa relevantnim zakonodavstvom. Prate zakonske, grupne i tehničke propise iz oblasti fizičke i tehničke zaštite uposlenih i imovine, zaštite od požara i zaštite na radu. Upravljaju, provode i prate procese informacijske sigurnosti radi prevencije rizika i otklanjanja svih vidova zloupotrebe i neovlaštenog korištenja informacija.

Segment interne revizije                                                                                                                              

Naše osoblje u ovom segmentu obavlja poslove interne revizije u skladu s najvišim profesionalnim i moralnim standardima - u skladu sa standardima Instituta internih revizora (IIA) Global, Kodeksom profesionalne etike (poštenje, objektivnost, povjerljivost i kompetencije) i standardima Grupe. Njihove aktivnosti uključuju planiranje i obavljanje revizije, izvještavanje, unapređenje radne prakse, stalni razvoj i edukaciju.

Segment korporativnih komunikacija                                                                                                            

Ovaj segment razvija integriranu komunikacijsku strategiju, koja obuhvata segment odnosa s javnošću i marketing. Održava korporativni imidž i identitet organizacije, koji uključuje korištenje logotipa i signalizacije. Osoblje implementira komunikacijske planove u cilju povećanja prepoznatljivosti brenda i upravlja pitanjima reputacije kompanije.

Segment upravljanja ljudskim resursima                                                                                                      

Naše osoblje u ovom segmentu pruža podršku Upravnom odboru o svim pitanjima iz segmenta upravljanja ljudskim resursima, uključujući podršku pri transformaciji i reorganizaciji kompanije, kao i adaptiranja promjenama. Izrađuje ugovore i pripadajuće anekse za uposlenike, i vrši prijavu uposlenika nadležnim fondovima. Ovaj tim planira i upravlja troškovima edukacije i ličnog razvoja zaposlenih i prati primjenu stečenih znanja na radnom mjestu.

 

 

Vizija

+

Naša vizija je da HETA, kao važan dio jedne od najvećih kompanija za prodaju imovine u Jugoistočnoj Evropi, bude prepoznata kao inovator koji mijenja pravila poslovanja i kao lider u oblasti upravljanja i prodaje imovine, koja postaje sve prepoznatljiviji brend u Bosni i Hercegovini.  

Misija

+

Naša misija je da HETA bude tim sposoban za ostvarenje inovativnih poslovnih rješenja i postizanje optimalnih poslovnih rezultata unutar jasno definisanih poslovnih principa. Težimo dodatnoj konsolidaciji naše pozicije vodeće kompanije za upravljanje i prodaju imovine, koja radi na održivom razvoju bh. ekonomije. To postižemo kroz organizacijsku kulturu visokih performansi, koja djeluje motivirajuće na naše osoblje, postavljanjem jasnih ciljeva, otvorenom komunikacijom, izvlačenjem pouka iz grešaka i nagrađivanjem uspjeha.

Vrijednosti

+

Poslovanje HETA-e usmjerava pet ključnih vrijednosti: INTEGRITET, ODGOVORNOST, STRAST, EFIKASNOST, i orjentiranost ka REZULTATIMA.

Ovo su temelji na kojima gradimo organizacijsku kulturu i koji predstavljaju kolektivnu svijest naše kompanije. Dok je poslovna strategija podložna promjenama, naše vrijednosti ostaju trajne.

INTEGRITET – Djelujemo iskreno i pošteno, bez kompromitiranja istine. 

ODGOVORNOST - Odgovaramo za naše postupke i rezultate.

STRAST - Volimo naš posao, naš brand i naše partnere.

EFIKASNOST - Posvećeni smo kontinuiranom unapređenju efikasnosti u poslovanju.

REZULTATI - Volimo uspjeh i postizanje najboljih rezultata.

Posvećenost kvalitetu

+

Mi u HETA ASSET RESOLUTION BIH vjerujemo da nema kompromisa kad je riječ o kvaliteti i upravljanju kvalitetom. Kvalitet je od krucijalne važnosti u nastojanjima ka postizanju izvrsnosti u poslovanju i izgradnji snažne osnove za pozicioniranje jedinstvenih i inovativnih poslovnih aktivnosti HETA-e na tržište usluga, upravljanja imovinom i potraživanjima, kao i investicija. Nadalje, kvalitet u radu osigurava da će rad kao i rješenja koja pružamo klijentima i investitorima odoljeti testu vremena.

Razvili smo Sistem upravljanja kvalitetom (QMS) da voditeljima odjela i vlasnicima procesa omogućimo da kontinuirano unapređuju efikasnost i efektivnost poslovnih aktivnosti, kvalitet usluga i zadovoljstvo klijenata procesom pružanja usluga.

Postignuća Društva u upravljanju kvalitetom prepoznala je organizacija BID Group One, koja je HETA-i dodijelila Međunarodnu zvijezdu za kvalitet u Zlatnoj kategoriji u septembru 2015. Kriteriji za nagradu su utemeljeni na konceptu QC100 modela upravljanja kvalitetom. Sistem upravljanja kvalitetom u HETA-i certificiran je i u skladu sa ISO 9001:2015 standardom u decembru 2015. godine.

Tim za upravljanje kvalitetom HETA-e je odlučan da osigura usklađenost sa načelima novog ISO standarda.

PETRU BINDILA

generalni direktor/predsjedavajući Upravnog odbora

 

Bindila ima skoro dvadeset godina profesionalnog iskustva u radu u finansijskim institucijama, posebice u oblasti upravljanja poslovima restrukturiranja i naplate potraživanja. 

Poziciju generalnog direktora HETA BIH preuzeo je u maju 2016. godine. Do tada je bio na poziciji direktora Odjela za restrukturiranje i naplatu potraživanja Volksbank Rumunija.

Petru ima univerzitetsku diplomu iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva, kao i zvanje magistra u oblasti poslovne administracije. 

 


ZERIN HODO 

izvršni direktor/COO/član Upravnog odbora

 

Zerin je preuzeo poziciju izvršnog direktora kompanije HETA BiH u maju 2015. godine sa pozicije voditelja u Odjelu poslovnog savjetovanja Deloitte u Adria regiji (BiH, Hrvatska i Slovenija).

Stekao je značajno iskustvo u oblasti revizije, upravljanja poslovnim rizicima i savjetovanju klijenata u financijskoj industriji u Adria regiji

Zerin je diplomirao na Univerzitetu Buckingham, Velika Britanija, u oblasti informacionih sistema i ekonomije. U procesu je sticanja ACCA certifikacije.

search
geosearch
preloader
Unsko Sanski Kanton Kanton Sarajevo
search
preloader

Svojim postojećim klijentima, HETA ASSET RESOLUTION BIH pruža neophodnu pomoć i savjetovanje, posebno pri sljedećim poslovima:

 

Uvid u iznos i strukturu duga: Naše osoblje pravovremeno informiše klijente o dospjelim potraživanjima, a na zahtjev klijenata omogućava i pismeni uvid u iznos kao i strukturu potraživanja.

Pripremu dozvole za brisanje tereta: Nakon otplate duga, naše osoblje vrši sve neophodne provjere i pripremu dokumentacije za izdavanje brisovne dozvole, nakon čega klijenti mogu izvršiti brisanje tereta kod nadležnih institucija.

Registracija i preregistracija: U slučaju finansijskog leasinga, naše osoblje će izvršiti sve neophodne provjere i pripremu dokumentacije kako bi se klijentima omogućilo da kod nadležnih institucija na vrijeme izvrše produženje registracije vozila ili da izvrše preregistraciju vozila, u slučaju isplaćenih i zatvorenih ugovora.

Ranija otplata duga: Na zahtjev klijenata za prijevremenim zatvaranjem ugovora, naše osoblje će izvršiti sve neophodne provjere i pripremu dokumentacije, kako bi klijenti u što kraćem roku izvršili prijevremeno plaćanje i zatvaranje ugovora, kao i oslobađanje kolaterala.

Vansudska nagodba: U cilju izbjegavanja dugotrajnih i skupih sudskih postupaka, klijentima nudimo mogućnost otplate duga putem vansudske nagodbe.

Razni modaliteti otplate duga: Klijentima nudimo mogućnost nagodbi i sporazumne otplate duga. Naše osoblje će učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi klijenti otplatili dug u skladu sa njihovim mogućnostima.

Oglašavanje imovine dostupne za prodaju na našoj web stranici: Klijentima na raspolaganju stoji visoko kvalitetni tim koji će posredstvom profesionalnih internet oglašivača kreirati i objaviti oglas za predmetnu imovinu, po strogim standardima o objavljivanju oglasa.

Prodaja potraživanja: Investitorima i specijaliziranim agencijama za otkup i naplatu potraživanja nudimo prodaju potraživanja pojedinačno ili kao portfelja.

 

Potencijalnim klijentima, HETA ASSET RESOLUTION BIH pruža različite usluge u oblasti finansijskih i pravnih poslova.

 

Za više informacija, molimo vas kontaktirajte:

telefon: +387 (0)33 706 006

e-mail:  podrska@heta-asset-resolution.ba

 

HETA BIH OBILJEŽILA PRVU GODIŠNJICU POSLOVANJA

HETA ASSET RESOLUTION BiH obilježila je prvu godišnjicu poslovanja u Bosni i Hercegovini prijemom koji je 17. novembra 2015. godine upriličen u hotelu Europa u Sarajevu. Prijemu su prisustvovali partneri kompanije iz različitih sfera poslovnog i društvenog života - predstavnici državnog i međunarodnog bankarskog i finansijskog sektora, poslovne zajednice, investitori kao i predstavnici medija.

 

Fotogalerija

HETA BIH BILJEŽI NOVI POSLOVNI USPJEH

Direktori kompanija HETA ASSET RESOLUTION BIH i Ekoing d.o.o. Sarajevo, Manfred Gram i Rusmir Lopčalija, potpisali su ugovor o prodaji stambeno-poslovne nekretnine u sarajevskom naselju Stup. Inicijalno zamišljen kao kondominium koji podržava standarde i kompoziciju modernog načina života i.e. život, rad i rekreacija, ova nekretnina će uskoro otvoriti svoja vrata novim stanarima i vlasnicima poslovnih prostora. 

Fotogalerija

HETA BiH: PROMOCIJA NA SAJMU ZEPS U ZENICI

HETA ASSET RESOLUTION BiH ove je godine predstavila portfelj nekretnina i pokretnina na Međunarodnom sajmu ZEPS, koji je od 6. do 10. listopada upriličen u Zenici. Tokom pet sajamskih dana, HETA promotivni štand bio je mjesto zanimljivih susreta sa posjetiteljima, kao i sastanaka na B2B razini. ZEPS je ove godine pružio priliku za promociju više od 500 izlagača iz 25 država. Prema službenim statistikama, Sajam je ove godine privukao oko 1.000,000 posjetitelja. 

Fotogalerija

NAGRADA OTIŠLA U RUKE HETA ASSET RESOLUTION BIH

HETA ASSET RESOLUTION BiH dobitnica je ovogodišnje nagrade Međunarodna zvijezda za kvalitet, koju dodjeljuje organizacija Business Initiative Directions – BID Group One. Ova nagrada predstavlja vrijednosti QC100 modela upravljanja kvalitetom, zasnovanog na posvećenosti kvaliteti i inovativnosti poslovnog procesa. Nagrada je uručena generalnom direktoru HETA BiH Manfredu Gramu na Konvenciji održanoj 20. septembra 2015. godine u Ženevi, koja je okupila predstavnike poslovne zajednice i diplomatskog kora iz 49 država svijeta sa svih kontinenata.

Video

Fotogalerija

Naš najvrijedniji resurs su uposlenici, visokokvalificirani i specijalizirani za naše područje poslovanja i snažno predani postizanju strateških i operativnih ciljeva kompanije. Zahvaljujući njihovom entuzijazmu, stručnosti, iskustvu, predanosti i odanosti kompaniji, danas smo lider na bh. tržištu.

Naše osoblje je usmjereno na pružanje najkvalitetnije usluge klijentu, pridržavajući se načela poslovanja: integritet, odgovornost, strast, efikasnost i orjentiranost ka rezultatima.

Da li želite raditi u naprednoj i inovativnoj korporativnoj kulturi? Želite raditi za nas? Nudimo uslove za razvoj vašeg punog potencijala na Vaše i zadovoljstvo našeg poslovanja i klijenata. Rastimo zajedno.

 

Za više informacija, molimo kontaktirajte:
Telefon: +387 (0) 33 706 010
E-mail: hrm@heta-asset-resolution.ba

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequatur velit dolor officia doloremque dolores sequi doloribus eligendi dignissimos, nemo labore porro vitae, ullam a excepturi consectetur sapiente dicta necessitatibus debitis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequatur velit dolor officia doloremque dolores sequi doloribus eligendi dignissimos, nemo labore porro vitae, ullam a excepturi consectetur sapiente dicta necessitatibus debitis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequatur velit dolor officia doloremque dolores sequi doloribus eligendi dignissimos, nemo labore porro vitae, ullam a excepturi consectetur sapiente dicta necessitatibus debitis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequatur velit dolor officia doloremque dolores sequi doloribus eligendi dignissimos, nemo labore porro vitae, ullam a excepturi consectetur sapiente dicta necessitatibus debitis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequatur velit dolor officia doloremque dolores sequi doloribus eligendi dignissimos, nemo labore porro vitae, ullam a excepturi consectetur sapiente dicta necessitatibus debitis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequatur velit dolor officia doloremque dolores sequi doloribus eligendi dignissimos, nemo labore porro vitae, ullam a excepturi consectetur sapiente dicta necessitatibus debitis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequatur velit dolor officia doloremque dolores sequi doloribus eligendi dignissimos, nemo labore porro vitae, ullam a excepturi consectetur sapiente dicta necessitatibus debitis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequatur velit dolor officia doloremque dolores sequi doloribus eligendi dignissimos, nemo labore porro vitae, ullam a excepturi consectetur sapiente dicta necessitatibus debitis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequatur velit dolor officia doloremque dolores sequi doloribus eligendi dignissimos, nemo labore porro vitae, ullam a excepturi consectetur sapiente dicta necessitatibus debitis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequatur velit dolor officia doloremque dolores sequi doloribus eligendi dignissimos, nemo labore porro vitae, ullam a excepturi consectetur sapiente dicta necessitatibus debitis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequatur velit dolor officia doloremque dolores sequi doloribus eligendi dignissimos, nemo labore porro vitae, ullam a excepturi consectetur sapiente dicta necessitatibus debitis.

HETA ASSET RESOLUTION BIH
Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Upravni odbor

+387 (0) 33 706-063

heta@heta-asset-resolution.ba

Segment korporativnih komunikacija
+387 (0) 33 706-117

pr@heta-asset-resolution.ba

Segment upravljanja imovinom
+387 (0) 33 706-000

nekretnine@heta-asset-resolution.ba

Segment naplate, povrata imovine i remarketinga
Segment restrukturiranja i naplate potraživanja putem suda

+387 (0) 33 706-101

remarketing@heta-asset-resolution.ba

Segment podrške klijentima
+387 (0) 33 706-006

podrska@heta-asset-resolution.ba

Segment upravljanja ljudskim resursima
+387 (0) 33 706-010

hrm@heta-asset-resolution.ba

 

 

Poslovnica Sarajevo

+

Poslovna zgrada

Sarajevo

Kratke informacije

Tip:Komercijalna nekretnina
Ponuda:Prodaja
Lokacija:Sarajevo
Kvadratura:120
Tip:Komercijalna nekretnina
Ponuda:Prodaja
Lokacija:Sarajevo

Galerija

Carousel Slider

Detaljne informacije

Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch. Food truck quinoa nesciunt laborum eiusmod. Brunch 3 wolf moon tempor, sunt aliqua put a bird on it squid single-origin coffee nulla assumenda shoreditch et. Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident. Ad vegan excepteur butcher vice lomo. Leggings occaecat craft beer farm-to-table, raw denim aesthetic synth nesciunt you probably haven't heard of them accusamus labore sustainable VHS.
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch. Food truck quinoa nesciunt laborum eiusmod. Brunch 3 wolf moon tempor, sunt aliqua put a bird on it squid single-origin coffee nulla assumenda shoreditch et. Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident. Ad vegan excepteur butcher vice lomo. Leggings occaecat craft beer farm-to-table, raw denim aesthetic synth nesciunt you probably haven't heard of them accusamus labore sustainable VHS.
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch. Food truck quinoa nesciunt laborum eiusmod. Brunch 3 wolf moon tempor, sunt aliqua put a bird on it squid single-origin coffee nulla assumenda shoreditch et. Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident. Ad vegan excepteur butcher vice lomo. Leggings occaecat craft beer farm-to-table, raw denim aesthetic synth nesciunt you probably haven't heard of them accusamus labore sustainable VHS.
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch. Food truck quinoa nesciunt laborum eiusmod. Brunch 3 wolf moon tempor, sunt aliqua put a bird on it squid single-origin coffee nulla assumenda shoreditch et. Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident. Ad vegan excepteur butcher vice lomo. Leggings occaecat craft beer farm-to-table, raw denim aesthetic synth nesciunt you probably haven't heard of them accusamus labore sustainable VHS.
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch. Food truck quinoa nesciunt laborum eiusmod. Brunch 3 wolf moon tempor, sunt aliqua put a bird on it squid single-origin coffee nulla assumenda shoreditch et. Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident. Ad vegan excepteur butcher vice lomo. Leggings occaecat craft beer farm-to-table, raw denim aesthetic synth nesciunt you probably haven't heard of them accusamus labore sustainable VHS.

Navedeni podaci su prikupljeni iz izvora koji se smatraju pouzdanim.

HETA ASSET RESOLUTION BIH ne preuzima odgovornost za potpunu tačnost podataka, promjenu uslova ili opoziv ponude bez prethodne najave.